SZKODY GÓRNICZE

POMAGAMY W DOCHODZENIU ODSZKODOWANIA
ZA SZKODY GÓRNICZE OD 2009 r

Nasza oferta

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze to oferta firmy Consensio. Oferta jest skierowana do osób i instytucji, które doznały szkód wskutek eksploatacji górniczej.

Ikona fotel

Szkody górnicze w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze. Szkody górnicze wyrządzone w budynkach mieszkalnych i użytkowych jak również zabudowaniach gospodarczych oraz otoczeniu nieruchomości jak altana, ogrodzenie, studnia, itp.

Ikona plony

Szkody górnicze na gruncie oraz w uprawach rolnych

Masz szkody górnicze w gruntach? Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania za znaczny spadek wartości gruntu np. najczęściej na wskutek deformacji nieciągłych. Ponadto w uzyskaniu odszkodowania w plonach za zmniejszenie plonowatości gruntu.
ikona dom

Zabezpieczenie budynku, fundamentu

Pomożemy w uzyskaniu zwrotu kosztów zabezpieczeń budynków przed planowaną eksploatacją górniczą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY GÓRNICZE

Odpowiedzialność za szkody górnicze ponosi przedsiębiorca górniczy prowadzący ruch zakładu górniczego, na skutek którego wystąpiła szkoda.

Co do zasady przedsiębiorcy są świadomi, iż prowadząc tego rodzaju działalność, jej konsekwencją są szkody górnicze w budynkach i gruntach znajdujących się na powierzchni. Doświadczenie jednak pokazuje, że często odpowiedzialność swoją przedsiębiorca stara się umniejszać, czy też wręcz ją kwestionować. Ponadto proces likwidacji szkód jest bardzo długi i niejednokrotnie skomplikowany, co wywołuje zniechęcenie u poszkodowanych.

Dlatego warto skorzystać z pomocy naszej firmy. Kompleksowo zajmiemy się uzyskaniem odszkodowania za szkody górnicze na drodze sądowej lub doprowadzimy do zawarcia ugody w przedmiocie naprawy szkód z kopalnią w toku postępowania likwidacyjnego (przedsądowe postępowanie likwidacyjne jest obligatoryjne).

Przykład pękniętej konstrukcja schodów na wskutek szkód górniczych

Wszelkie nasze oraz naszych klientów sprawy prawne obsługuje i analizuje dla nas

Kancelaria Adwokacka
Sylwia Snoch- Gomułka

wraz z gronem wyspecjalizowanych prawników.

Współpracujemy również z rzeczoznawcami, geodetami, kosztorysantami.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODY GÓRNICZE

Pierwszą czynnością jest ustalenie właściwego oddziału kopalni, gdzie należy zgłosić szkodę. Dlatego jeżeli nie jesteśmy pewni, która kopalnia jest odpowiedzialna za powstanie szkód, roszczenie kierujemy przeciwko kilku (najczęściej dwóm podmiotom), które w okolicy prowadzą eksploatację. Najważniejsze by w sposób prawidłowy wypełnić wniosek oraz przesłać go przedsiębiorcy górniczemu.
Istotne znaczenie ma treść wniosku, albowiem należy pamiętać, że od momentu zgłoszenia szkód do momentu podpisania ewentualnej ugody może upłynąć kilka miesięcy lub też kilka lat. W tym czasie mogą wystąpić dalsze szkody, a wówczas będą brane pod uwagę tylko szkody wymienione we wniosku. Ponadto istotne znaczenie ma również okres przedawnienia, który wynosi 5 lat od chwili wystąpienia szkody.

WIZJA LOKALNA

W ramach naszych usług bierzemy nasi pracownicy lub pełnomocnicy profesjonalni) biorą czynny udział w oględzinach nieruchomości celem potwierdzenia stanu faktycznego i ustaleń związanych ze sposobem naprawy szkód. Naprawy szkód na etapie oględzin dokonywanych przez pracowników kopalni, jak i podczas wizji dokonywanych przez biegłych sądowych.
Oględziny są dokonywane w obecności właściciela nieruchomości oraz osób, które go ewentualnie reprezentują. Z czynności oględzin sporządzany jest protokół, w którym opisane są wszystkie stwierdzone uszkodzenia, jak i przewidywany sposób ich naprawy.
Posiadamy w swoim zespole osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą z zakresu budownictwa, geologii, kosztorysowania, geodezji, które pomagają w weryfikowaniu dokumentów zgromadzonych w toku postępowania o likwidację szkód.

ZAWARCIE UGODY

Uczestniczymy w negocjacjach z kopalnią odpowiedzialną za naprawę szkody.
Należy pamiętać, iż uzyskanie odszkodowania za powstałe szkody górnicze może zakończyć się zawarciem ugody z kopalnią na etapie przedsądowym lub sądowym, lecz wówczas trzeba zacząć od próby polubownego załatwienia sprawy.
Zawarcie ugody może dotyczyć wypłaty odszkodowania stanowiącego równowartość robót niezbędnych do wykonania lub też naprawy szkód bezpośrednio przez firmę wyłonioną przez kopalnię – według wyboru Poszkodowanego.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają prowadzić analizę merytoryczną na każdym etapie postępowania. Bierzemy na siebie wszystkie obowiązki związane ze sprawą i całkowicie odciążamy Klienta od konieczności udziału w postępowaniu odszkodowawczym.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

W przypadku braku reakcji ze strony przedsiębiorstwa, które wyrządziło szkodę, odmowy uznania szkody lub braku zgody ze strony Poszkodowanego na zaproponowaną przez kopalnię wysokość odszkodowania albo zaproponowany sposób usunięcia szkody, powstaje konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

W takiej sytuacji proponujemy  profesjonalną i pełną obsługę prawną w tym zakresie. Zapewniamy obsługę na wszystkich etapach postępowania, w ramach której doświadczeni adwokaci i radcowie prawni przygotowują pozew, analizują opinie biegłych, składają uwagi i zastrzeżenia do ich treści, reprezentują strony na rozprawach przed Sądem I i II instancji, a także uczestniczą w oględzinach nieruchomości prowadzonych przez biegłych. Rola prawnika w sprawie kończy się wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu. Prawnicy z którymi współpracujemy cechują się ogromnym doświadczeniem w sporach dot. szkód górniczych i legitymują się ogromną wiedzą w tym zakresie.

Pęknięta konstrukcja ściany na skutek szkód górniczych

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Masz uszkodzony budynek na skutek eksploatacji górniczej? Masz zdeformowany grunt? Samoczynnie otwierają lub zamykają się drzwi?

Umów się na niezobowiązujące spotkanie, a pomożemy w naprawieniu szkody. Co więcej, pomożemy również w pozyskaniu należnego odszkodowania.

Lokalizacja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli potrzebujesz pomocy zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub za pomocą niniejszego formularza.

Lokalizacja

pl. Krakowski 3/2
41-800 Zabrze

Telefon

Beata Kańtoch
601 934 091

Telefon

Sekretariat
601 930 503

E-mail

biuro@szkodygorniczeslask.pl